Indien de fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder maximaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Huurder. Het verwijderen van de fiets door de gemeente zal worden beschouwd als een onterechte flip (zoals omschreven in de algemene voorwaarden). Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt BikeFlip de fiets op en zal contact worden opgenomen met Huurder om een nieuwe fiets te leveren. BikeFlip heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij huurder zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van een onterechte flip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *