In geval van vermissing of diefstal van de fiets is huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan BikeFlip, de sleutel van de fiets aan BikeFlip te overhandigen en samen met een medewerker van BikeFlip aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. Het van toepassing zijnde eigen risico voor het BikeFlip abonnement bedraagt EUR 40,–. Huurder ontvangt van BikeFlip een vervangende fiets nadat de aangifte is afgerond.

Belangrijk: indien door huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, of de fietssleutel niet door huurder aan BikeFlip kan worden overhandigd, is Huurder aan BikeFlip een schadevergoeding verschuldigd van EUR 100,–. Na betaling ontvangt huurder van BikeFlip een vervangende fiets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *