BikeFlip ♥ duurzaamheid!

Het feit dat de fietsen tweedehands zijn is uitermate belangrijk voor ons bedrijf. Wij geloven dat iedereen een steentje bij kan dragen aan een circulaire economie en zo zorgen we dat de fietsen zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden. Past de fiets bij het ene kind niet meer? Dan ruilen we hem in voor een grotere en kan de te kleine fiets een ander kind weer blij maken! Zo worden er minder fietsen weggedaan en minder fietsen onnodig geproduceerd.

Dit is belangrijk, zeker gezien het feit dat de Nederlandse fietsdepots momenteel stampvol staan met fietsen die nog van goede kwaliteit zijn. Vooral voor kinderfietsen is er momenteel geen structurele oplossing. Vaak worden deze opgekocht door opkopers die de fietsen exporteren.

Wij hebben met BikeFlip een duurzamere oplossing voor deze kinderfietsen, door ze dus terug de samenleving in te upcyclen als Product-as-a-Service! Zo bieden we een nieuw leven aan vergeten tweedehands (kinder)fietsen van het fietsdepot, maken kinderen blij met een mooie, opgeknapte en passende fiets, ontzorgen de ouders en dragen bij aan een duurzame en circulaire (fiets)economie. Elke niet geproduceerde fiets levert immers een CO2 reductie van 31,45 kg op (Chen et al., 2020). Hoe dit werkt wordt gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding die is gebaseerd op het werk van de Ellen McArthur Foundation (2013).

Sustainable Development Goals

BikeFlip draagt op verschillende manieren bij aan de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 duurzaamheidsdoelen die door alle ondertekende staten, waaronder Nederland, moeten worden nageleefd om de wereld leefbaar te houden, nu en voor volgende generaties. Hieronder leest u aan welke doelen u bijdraagt wanneer u klant bent van BikeFlip.

Doel 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Bij BikeFlip vinden we het niet alleen belangrijk om duurzame mobiliteit steunen, maar ook dat wij binnen onze eigen logistiek zo min mogelijk uitstoten. Daarom maken wij uitsluitend gebruik van bakfietsen om de fietsen van onze opslag of de reparateur naar klant te brengen.

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
We hebben in Nederland een fantastische fietscultuur waar veel landen jaloers op zijn. BikeFlip draagt bij aan het blijven ondersteunen van duurzame mobiliteit in de stad door tweedehands kinderfietsen te gebruiken. Bovendien ontneemt BikeFlip de volle straten van Utrecht van afgedankte kinderfietsen, voor een schonere en veiligere stad!

 Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Er worden in Nederland elk jaar zo’n 1,2 miljoen fietsen geproduceerd. Dan rekenen we niet eens het aantal fietsen mee dat via schepen wordt geïmporteerd uit andere landen. Tegelijkertijd worden er elk jaar ook duizenden fietsen weggegooid. Door kinderfietsen te op te knappen en te hergebruiken zorgen we dat deze aantallen verminderen en werken we aan een schonere wereld.

 Doel 13: Klimaatactie
Er staan bijna 4 miljoen fietsen ongebruikt in Nederlandse schuurtjes, bizar! Elke niet geproduceerde fiets levert immers een CO2 reductie van 31,45 kg op (Chen et al., 2020). Onze impact valt en staat dus met onze schaal. Werk aan de winkel dus om die ongebruikte fietsenberg te verkleinen!